top of page

NASZ ZESPÓŁ

ZARZĄD

1 (4).png
Jan Wójcik,
President

Jan leads the association with a focus on making important decisions that guide our direction and success. His expertise encompasses strategic marketing, event management, and fostering key partnerships, ensuring STEP's continued growth and impact in the esports industry.

1 (4).png
Dominik Ostatek,
Chairman of the Board

Dominik, renowned for his exceptional skill in eFootball, brings invaluable insights and experience to overseeing the research and development of esports tournaments and events, significantly contributing to the advancement of the esports community under STEP.

Kacper Dilling.png
Kacper Dilling,
Secretary General

In his role, Kacper is instrumental in shaping and executing STEP's marketing strategies. His responsibilities include developing innovative marketing initiatives and enhancing the organization's brand visibility, crucial for STEP's outreach and engagement.

Kacper Dziedzic.png
Kacper Dziedzic,
Board Member

Kacper, an outstanding NBA2K player, leverages his expertise as a Board Member responsible for researching eBasketball events and tournaments. His deep understanding of the game enriches STEP's approach to organizing and managing top-tier NBA2K events.

KOMISJA REWIZYJNA

Michał Drężek.png
Michał Drężek,
Przewodniczący Komisji

Michał pełni kluczową rolę w nadzorowaniu integralności wszystkich działań STEP. Jego przywództwo gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów fair play i etycznego postępowania w całej organizacji.

Maksym Tarczyński.png
Maksym Tarczyński,
Główny Sędzia

Maksym jest głównie odpowiedzialny za monitorowanie działań STEP, aby te były w zgodności z zasadami, pełniąc rolę gwaranta równych szans dla każdego uczestnika zawodów. Jego sumienna kontrola jest kluczowa dla utrzymania wysokich standardów i podstawowych wartości w STEP.

Maciej Czachor.png
Maciej Czachor,
Członek Komisji

Maciej odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu potencjalnymi wydarzeniami i turniejami dla STEP. Jego umiejętności strategicznego planowania są kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia działań i inicjatyw esportowych.

bottom of page